4 maj
Den kreativa, miljö- och arbetsvänliga trädgården
Börje Remstam föreläser om biokol och täckodling

Föreningshuset kl 15