Styrelse och Funktionärer
Uppdaterad 2018-03-10


Styrelse
För att kontakta hela styrelsen per e-post använd styrelsen@listudden.com
Ordförande
Ewa Asplund/295

ordf@listudden.com
073 336 99 88
 

Ka$$ör
Åke Holm/165

kassor@listudden.com
070 512 48 13
 

Sekreterare
Monica Hansson/209

monica209@listudden.com
070 752 34 87
 
Ledamot
Annelie Månsson/260

260@listudden.com
070 775 36 68 (endast SMS)
 

Ledamot
Connie Buchheim/256

256@listudden.com
070 744 68 27

Suppleant
Susanne Hedlund/73

73@listudden.com
070 298 85 86
 
Suppleant
Siw Wåle/145

siw145@listudden.com
070 351 30 75
 
Suppleant
Viktoria Tenggren/149

149vickan@listudden.com
070 634 80 07
 
Suppleant
Månika Priede/13

manika13@listudden.com
073 963 69 21
 
Suppleant
Angelina Marić/269

lillan269@listudden.com
073 984 41 55
 

Funktionärer
Adress- och telefonlista Åke Holm/165
 
kassor@listudden.com
 
Anläggningar Annelie Månsson/260
 
260@listudden.com
Byggnader, bygglov - ansvarig Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
 
Dusch - ansvarig Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
 
Expeditionen Ruth Carlsson/58
 
58@listudden.com
Fekaliekompost Elisabeth Ödmann/163
 
 
Föreningshus Barbro Jädestam/90
Ewa Andersson/75
 
foreningshus@listudden.com
GA - samordnare Annelie Månsson/260
 
ga@listudden.com
Grannsamverkan - samordnare Ewa Asplund/295
 

ordf@listudden.com

Hobbyhuset - värdar Inger Härjerud/34
Lena Axtelius/141
 

 

Kulturkommitté Annelie Ohlin/3
Irene Mårtensson/87
Pia Baecklund/93
Britt Hammarlund/109
Pia Lindblom/191
Kerstin Werndén/212
Monica Gustafsson-Friberg/282
 

kultur@listudden.com

Kurser, föredrag Styrelsen
 
styrelsen@listudden.com
LIF -
Listuddens Idrottsförening
Åsa Åhlander/243
Arne Persson/272
Charlie Buchheim/294
 
lif@listudden.com
Listuddsnytt Styrelsens suppleanter
 
listuddsnytt@listudden.com
Maskiner - gräsklippare Jan-Olov Olsson/239
 
revisor-lollo@listudden.com
070 314 35 95
 
Miljödiplomering Styrelsen
 
styrelsen@listudden.com
Odlingsrådgivare Annelie Månsson/260
Barbro Jädestam/90
Siw Wåle/145
 
260@listudden.com
90@listudden.com
siw145@listudden.com
Område 1 - ansvarig Maria Arljung Gustafsson/10
Annette Ekström/41
 
Område 2 - ansvarig Janina Eriksson/67
Elisabeth Forslind/71
 
Område 3 - ansvarig Victoria Tenggren/149
 
Område 4 - ansvarig Cecilia Bjurström/168
Jonna Kjellgren/207
 
Område 5 - ansvarig Marianne Andersson/298
 
Parkeringsplatser Ruth Carlsson/58
 
58@listudden.com
Slamsugning Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.com
Släpkärra - uthyrning Leif Woxblom/26
 
073 706 59 06
Sopmoloker Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
Stugkö administration Åke Holm/165
 
kassor@listudden.com
Stugkö förmedling Susanne Hedlund/73
 
 
Stugor värdering Susanne Hedlund/73
Uno Edlund/167
 
Se Försäljning av stuga
Varmkompost Jill Westerlund/96b
 
073 154 36 01
Vatten Lars Fredriksson/148
 
070 649 05 53
Vattentoaletter - samordning Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
Vattentoaletter - öppning/stängning
 
Jan-Erik Holmström/116
 
 
Webbmaster Anne-Charlotte Bennerstam/165
 

webbmaster@listudden.com

Vägar Christer Karlsson/95
 

christer95@listudden.com


Revisorer & Valberedning
Revisorer Catharina Neidenmark/139
Jan-Olov Olsson/239
 

revisor@listudden.com

Revisorssuppleanter Monika Ahlström/2
Majlis Gellerstedt/306
 
 
Valberedning Janna Olzon/8
Maria Arljung-Gustafsson/10
Charlotta Rosenström/279
 

valberedningen@listudden.com


Till Startsidan