Om Listudden

Listuddens koloniträdgårdsförening
bildades på 1940-talet då ett antal äldre koloniföreningar tvingades flytta p g a utbyggnader av vägar och hus. Det var främst koloniområden från området runt Gullmarsplan.

Listuddens koloniträdgårdsförening ligger inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning mellan bostadsområdet Skarpnäck och sjön Flaten, söder om Tyresövägen. För fler detaljer följ denna länk.

Föreningen arrenderar mark av Stockholms stad. Föreningen arrenderar marken vidare till föreningens medlemmar. Idag består Listuddens koloniträdgårdsförening av drygt 300 stugor.

Listuddens koloniträdgårdsförening ingår i Naturreservatet Flaten.

En del av föreningens historia hittar du under Listudden från förr.

 

Kolonistuga
är enligt Nationalencyklopedin en liten byggnad uppförd på en jordlott inom ett koloniträdgårdsområde, varierar i funktion och storlek från en enkel raststuga till ett mindre fritidshus. Lokala regler om storlek och utformning upprättas ofta av den förening som verkar inom ett koloniträdgårdsområde. Detta har inte hindrat att kolonistugan för många blivit ett personligt uttryck för skaparglädje på samma sätt som trädgårdsodlingen.

 

Koloniträdgård, kolonilott
är enligt Nationalencyklopedin en jordlott 200-500 kvm inom ett koloniträdgårdsområde (koloniområde) som upplåtits för odlingsverksamhet. En koloniträdgård får bebyggas med en kolonistuga och ett enklare växthus. En mindre koloniträdgård utan byggrätt kallas odlingslott. Kännetecknande för ett koloniträdgårdsområde är organisationen i en koloniträdgårdsförening, som arrenderar marken av kommunen och sedan i sin tur fördelar lotterna med arrendekontrakt till medlemmarna. Föreningen har det praktiska ansvaret för områdets skötsel av gemensamma anläggningar, t.ex. inhägnad, vägar, vatten och avlopp.

 

Koloniträdgårdarnas historia
Topsy Bondeson berättar
. Från Föreningen Södermalms meddelande nr 45 2005